середа, 19 лютого 2020 р.

Читачі рекомендують

Тетяна Пасічна наша постійна відвідувачка. Вона свідомо обирає активне життя. Подорожує, відвідує творчі колективи, опановує цифрову освіту. Нудна пенсія - це не для неї. У пані Тетяни кожен день розписаний по хвилинах, тож вона з нетерпінням чекає ночі, аби взяти в руки улюблену книгу, зізнається пенсіонерка. А своїми емоціями завжди ділиться з нами.

"Я вдячна бібліотекарям бібліотеки-філіалу №5 за дуже цікаву книжку Марії Хімич "Байстрючка". В творі описуються події на стільки стрімко, цікаво, послідовно, справедливо і правдиво. Книжка тримала мене у полоні протягом двох діб. Я зрозуміла, що в житті все наказуємо і треба більше робити добра. З великим задоволенням сама читала і пропоную всім перечитати цей твір. Дякую, дякую, дякую. Низький уклін за цей твір."

Тетяна Пасічна, користувачка бібліотеки

вівторок, 18 лютого 2020 р.

Нові надходження у фонд нашої бібліотеки


 82-93     McGough, R.
  М15             The Oxford 1 2 3 [Текст] : book of  Number Rhymes /      
                Roger McGough ; compiled by N. Tucker ; ill. D. Gliori. ––
                Oxford : Oxford University Press, 1992. –– 22 с.: іл. –– ISBN 
                0-19-910256-2.                                                                  
                                                          
 82-93    Parker, S.
  П18         Your Amazing Body [Текст] / Steve Parker ; ill. Jan  Lewis.
                –– London, 2003. –– 29, [1] с. : іл.                                                                                                                                                                       
 94(477)           Андрій Лівицький. Листування ( 1919-1953 роки )
  Л55      [Текст] / [упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзуліна ; Ук-       
                раїнський  інститут національної  пам’яті]. –– Київ : Фе-
                нікс, 2019. –– 687, [1] с. : іл. –– ISBN 978-966-136-661-8.
                                                                              
 821(477)    Багряна, А.
  Б14                Дошкуляка [Текст] : роман / Анна Багряна. —
                Київ : Нора-Друк,  2012. —214, [2] с. — (Серія «ПК»
                (Популярні Книжки)). — ISBN 978-966-2961-90-4.
                                                                                                         
 94(477)       Бій відлунав… [Текст] : на відзначення 90-ої річниці 
  Б59      трагедії  під  Крутами / [упоряд. В. О. Рог]. –– Чернігів :        
                Управління у справах преси та інформації, 2008. –– 95,
                [1] с. –– ISBN 966-502-366-7.                                  
                                                                            
 821(47)   Богатырева, И.С.
  Б73             Кадын [Текст] : роман / Ирина Сергеевна Богатырева ;      
                [оформл. сер. П. Петров ;  илл. на обл. Д. Хекилаева]. ––
                Москва : Изд-во Э, 2015. –– 541, [3] с. –– ISBN 978 -5 -
                699-83873-8.
                                                                                         
 821(477.53)    Вовченко, Г.В.       
  В61                    Добрий день! [Текст] : гумор та сатира / Галина
                Василівна  Вовченко. –– Полтава :  Дивосвіт,  2019. ––
                100, [4] с. : іл. –– ISBN 978-617-633-239-8.
                                              
             94(477) Голодомор не зламав.1932-1933 [Текст] / [Націо-
   Г61      нальний музей «Меморіал жертв голодомору»]. –– Київ :
                Український інститут національної пам’яті, 2015. –– 32 с.
                                                              
 82-34     Горбачевський, Ю.                        
  Г67              Зоряна казка [Текст] / Юрій Горбачевський ; [худож.       
                К. Скрипниченко ; ред. В. Васильковська]. –– Київ : Гор-
                бачевський Ю.О., 2010. –– 36, [4] с.: іл. –– ISBN 978-966-
                97140-0-8.
                                                                                      
 821(477)   Дьяченко, Н.
   Д93             Зі сторінок [Текст] : роман / Ніна Дьяченко. –– Київ :
                Зелений пес, 2008. –– 285, [3] с. –– (Серія «На кола свої»).
                ––  ISBN 978-966-2938-29-6.                                                    
  
 821(477)   Євген Є.
   Є11             Місцеві хроніки Харлей Девідсона  [Текст] : роман /
                Євген Є. ––  Київ : Зелений пес,  2004. –– 317,  [3] с. –– 
                ISBN  966-7831-73-6.
                                                                                                              
  133       Железняк, Г.В.
   Ж51           Загадочные  существа [Текст] / Галина  Васильевна     
                Железняк,  Андрей Викторович Козка ; [ оформл. серии 
                Н. Переверзевой ;  дизайн облож. А. Рогожинский ]. ––
                Харьков ; Белгород : Книжный Клуб  «Клуб Семейного
                Досуга»,  2008. –– 350, [2] с. ––  (Серия  «Опасно! Ано-
                мальная зона»). –– ISBN 978-966-343-764-4.
                                                                        
  133       Железняк, Г.В.
   Ж51           Пророчества  великих [Текст] / Галина  Васильевна     
                Железняк,  Андрей Викторович Козка ; [ оформл. серии 
                Н. Переверзевой ;  дизайн облож. А. Рогожинский ]. ––
                Харьков ; Белгород : Книжный Клуб  «Клуб Семейного
                Досуга»,  2008. –– 348, [4] с. ––  (Серия  «Опасно! Ано-
                мальная зона»). –– ISBN 978-966-343-763-7.
                                                                                        
  133       Железняк, Г.В.
   Ж51          Религиозные чудеса и феномены [Текст] / Галина Ва-   
                сильевна  Железняк,  Андрей Викторович Козка ; [оформ.
                серии  Н. Переверзевой ; дизайн облож. А. Рогожинский].
                –– Харьков ; Белгород : Книжный Клуб «Клуб Семейного
                Досуга», 2008. ––350, [2] с. –– (Серия  «Опасно! Аномаль-
                ная зона»). –– ISBN 978-966-343-662-3.
                                                                              
 821(477)    Кашницкий, Н. 
  К31                АТОБайки [Текст] : Кн. 1 / Никита Кашницкий ;
                Владимир Бульба ; [ ил. Р. Найда ]. — Киев :  Саммит -
                Книга, 2017. — 125, [3] с. —  ISBN 978-617-7504-21-3.
                                                                                                        
 821(438)    Лем, С. 
  Л44                Футурологічний конгрес [Текст] / Станіслав Лем ;
                [пер. з пол. І. Шевченко ; іл. Л. Василенко]. –– Тернопіль :
                Навчальна книга –   Богдан, 2018. –– 141, [3] с.: іл. ––
                (Серія «Горизонти фантастики»). –– ISBN 978-966-10-
                2118-0.             
                                                                                             
 821(477)   Лобусова, И.И.
  Л68               Подземелье  призраков  Аккермана [Текст] / Ирина        
                Игоревна  Лобусова ; [худож.- оформ. Е.А. Гугалова]. ––
                Харьков : Фолио, 2018. –– 409, [7] с.: ил. –– (Сер. «Ретро-
                роман»). –– ISBN 978-966-03-8003-5.
                                                                         
 821(477)   Лобусова, И.И.
  Л68               Чужая кожа [Текст] / Ирина  Игоревна  Лобусова ;      
                [ худ.-оформ. М. С. Мендор ]. –– Харьков : Фолио,  2019.
                –– 441, [7] с. –– (Серия «Украинский детектив»). –– ISBN 
                978-966-03-8931-1.
                                                                         
 821(73)   Мельцер, Б.
  М48             Книга судьбы [Текст] / Брэд Мельцер ; [пер. с англ.        
                А. Михайлов ; диз. облож. А. Цепотан]. –– Харьков ; Бел-
                город : Книжный  Клуб  «Клуб Семейного Досуга», 2008.
                –– 588, [4] с. –– ISBN 978-966-343-868-9.
                                                                                         
 82.09(477.53)    Неживий, О.  І.
  Н43                       Уклін  рідній  землі  полтавській [Текст] : посібник
                для  вчителів / Олексій Іванович Неживий. — Полтава : Пол-
                тавський  літератор,  2015. — 93, [3] с . — (Серія  «Славетні     
                імена  Полтавщини»). — ISBN 978- 966 - 192 - 039 - 1.
                                                                   
 316.6            Психология  влияния [Текст] / [состав. А.В. Морозов].
  П86       Санкт-Петербург : Питер, 2000. –– 506, [6] с. –– (Серия        
                «Хрестоматия по психологии»). –– ISBN 5-272-00060-9.
                               
 821(477)  Рутківський, В.
   Р90              Вогонь до вогню  [Текст ] : друга  частина трилогії 
                «Сині Води» / Володимир Рутківський. — Київ : Джерела
                М , 2004. —  187, [5] с. — (Сер. «Під партою». Хімія). –– 
                ISBN 966-7831-64-7.
                                                                            
 821(477)   Рутківський, В.
   Р90              Двобій з тінню  [Текст ] : перша  частина трилогії 
                «Сині Води» / Володимир Рутківський. — Київ : Джерела
                М, 2004. — 187, [5] с. —  (Сер. «Під партою». Географія). 
                  ISBN 966-7831-64-7.
                                                                      
 821(477)  Супрунов, С.
  С89             Загублений янгол [Текст] : роман / Святослав Супру-
                нов. –– Київ : Зелений Пес, 2008. –– 270, [2] с. –– (Серія
                «На кола свої»). ––  ISBN 978-966-2938-92-0.
                                                               
 821(477)  Усенко, Л.
   У74            Шансові переливи [Текст] : роман / Людмила Усенко.
                — Київ : Гамазин, 2008. — 286,  [2] с. — ( Серія «На кола
                свої» ). — ISBN  978-966-2938-34-0.
                                                                       
  37         Хавас, Х.
  Х12            Как стать самым умным. 300 упражнений для разви-
                тия  умственных способностей [Текст] / Харальд Хавас,        
                Белен-Мерседес Мюндеманн ; [пер. с нем. Ю. Тарусина].
                –– Харьков : Книжный Клуб  «Клуб Семейного Досуга»,
                2007. –– 237, [3] с. –– ISBN 966-343-498-8.
                                                                                  
 94(100)     Хотон, Б.
  Х85                Великие  тайны и загадки истории [Текст] / Брайан
                Хотон ; [ пер. с англ. Е. Шишкина ; диз облож. О. Сычак].
                –– Харьков ; Белгород : Книжный Клуб «Клуб Семейного
                Досуга», 2008. –– 412, [4] с. –– ISBN 978-966-343-882-5.
                                                                                                         
 94(477)    Шендрик, Л.К.
  Ш47              І.С. Мазепа. Дослідження портретів гетьмана [Текст]        
                / Л.К. Шендрик, О.В. Янович. –– Полтава : Верстка, 2007.
                –– 71, [1] с. –– ISBN 966-7576-59-0.
                         
               


               

середа, 12 лютого 2020 р.

Перші ластівки цифрової освіти


Володіти  високою цифровою грамотністю означає використовувати цифрові інструменти з користю для себе. Тож 6 лютого розпочала діяти програма "Дія. Цифрова освіта" #cyfra_library Хочете навчитися впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом? Приєднуйтесь до програми разом з нами. 
Від своїх користувачів ми почули багато добрих слів в адресу безкоштовного цифрового навчання. Алла Теплінська зазначила, прослухавши 1 серію першого сезону, що робота з гарячими клавішами для неї - новина. А Ірина Репало вже отримала свій перший цифровий сертифікат.середа, 5 лютого 2020 р.

Вcе нове – це добре забуте старе

Від наших колег, котрі були на навчанні в Києві, почули цікаву оповідку про бібліотеки Данії. Там діє програма "Читаємо собаці". Малюки, котрі вчаться читати, приходять до бібліотеки, а там на них чекають хвостаті чотирьохлапі уважні слухачі, які терпляче, без зауважень вислуховують "бекання" та "мекання" початківців. Діти в захваті від таких уроків і легко та швидко оволодівають навичками читання. Цей досвід ми обговорювали в колективі. І тут наша, Ганна Макарівна розсміялася та розповіла  як вчилася в сільській школі, підручників не вистачало, бібліотечна книга була в радість. А вдома на неї чекав завжди смачний обід в печі та кіт, якому маленька Ганнуся читала казки та віршики. А кіт уважно слухав та вдячно мурчав.

четвер, 30 січня 2020 р.


Якщо вірно кохаєш

Любов моя не спить.
Поруч тебе немає,
А серце так болить
Воно ж тебе кохає.

Приспів:
Навіщо ж ті страждання
Ні хвилини покою,
Коли нема кохання
ти уже не зі мною.

Щастя тебе так кличе,
Щастя тебе шукає.
Ти - моя таємниця
Як тепер жити, не знаю.

Мов той голуб літаю
І завжди серед ночі
Я молюсь і благаю - 
Так вернуть тебе хочу.

Ще жива та надія
В моїм серці зростає
Хай здійсняться мрії,
Бо воно так жадає.

Треба все пробачати
Може, ти ще не знаєш.
Ой, як важко втрачати,
Якщо вірно кохаєш.

Василь Титар, користувач бібліотеки


середа, 29 січня 2020 р.

Запрошую до обговорення


Изгой ли я? Такой вопрос адресован не тебе. Я задаю сама себе, под гнетом давления социума. Знаешь, что проще? Обвинить окружающих и одеть маску жертвы. Это ты меня вынудил! Это ты во всем виноват! Это из-за тебя, я не чувствую себя свободной! Любимой! Красивой! Желанной! Уникальной, в конце-концов... и моя слеза, жалкая пародия на Пьеро, в моем сером мрачном мире тому подтверждение. Ну же, давай! Пожалей меня, я изгой и не могу помочь себе. Ну же, не молчи! Ну же, не пройди мимо и сделай меня СЧАСТЛИВОЙ!!! Только... надолго ли?! Мы ждем, что нас изменят любимые люди, ждем поддержки, ищем советов у авторитетов, да и понравиться хотим, пародируем других и умираем так и не попробовав истинную свободу... быть САМИМ СОБОЙ. А каково это :-)? Каково это, не нравиться обществу, но нравиться себе? Позерство, че тут скажешь.
Люблю стихи о Боге. Только не святая. Изгой в моем понимании, человек который нечестен с самим собой. Он не в ладу с собой.
Я не могу покоряться людям
Разве можна рабства хотеть?
Целую жизнь мы друг друга судим
Чтоб затем, умереть?!
**************************************
Я разрываю людские сети:
Счастье, уныние и сон
Мы, не рабы,  но мы, Божьи дети
Дети, свободны как и он... 
Это отрывок стихотворения петербургской поэтессы Зинаиды Гиппиус. Она пишет настолько красиво, настолько ты ищешь самого себя в этих текстах. Каждое слово, как пощечина к принятию себя. Люди это прохожие в нашем сценарии. Приходят и уходят. Ты. Только ты сам остаешься наедине с собой со своим дерьмом. Ты либо узник своей клетки, либо кузнец своего счастья.
Считаешь себя аутсайдером? Твое право.

Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;
Притчи Соломона - Глава 23:7

Альбіна Діденко, користувачка бібліотеки

четвер, 23 січня 2020 р.

Зимовий настрійЧто за зима! Все грязь да грязь!
Да липкого тумана вязь
Природа не меняет масть
Уж осень нахозяйничалась всласть
Меж временами порвана ли связь?

Наталія Мотузюк, бібліотекарка